Projekty i programy 2017r.

 • Rewitalizacja zieleni w obrębie Cmentarza Zabytkowego w Ostrowie Wielkopolskim
  Koszt zadania: 46.382,78 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 39.882,78 zł
 • Poprawa jakości wód zbiornika Piaski-Szczygliczka – przeciwdziałanie sinicom
  Koszt zadania: 157.109,00 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 146.782,00 zł
 • Modernizacja budowli wodnej przelewowo-dennej na zbiorniku Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim
  Koszt zadania: 125.200,00 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 67.500,00 zł
 • Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim
  Koszt zadania: 34.477,76 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 30.000,00 zł
 • Kampania informacyjno-edukacyjna “Ostrów smogowi mówi NIE” – kontynuacja 2017
  Koszt zadania: 85.434,66 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 75.286,16 zł
 • Renowacja muru okalającego stary cmentarz rzymsko-katolicki pw. św. Stanisława Biskupa z XVIII wieku w Ostrowie Wielkopolskim
  Koszt zadania: 132.917,04 zł