Projekty i programy 2018r.

  • Poprawa jakości wód zbiornika Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim – przeciwdziałanie sinicom
    Koszt zadania: 51.520,00 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 25.760,00 zł
  • Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim oraz konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych
    Koszt zadania: 61.000,00 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 54.900,00 zł