Projekty i programy 2019r.

  • Rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie Wielkopolskim – ścieżka dydaktyczna “Na ptaki patrzymy i się uczymy” – w trakcie realizacji
    Koszt zadania:
    – 57.000,00 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 28.500,00 zł
  • Kampania informacyjno-edukacyjna “Ostrów smogowi mówi NIE” – kontynuacja 2019 oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych – w trakcie realizacji
    Koszt zadania:
    – 40.500,00 zł w tym dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 24.300,00 zł