Kontrole zewnętrzne

Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Ostrowa Wielkopolskiego
Zakres kontroli:

  • prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
    prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
  • wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Okres objęty kontrolą: styczeń 2013 r. – grudzień 2015 r.
Termin kontroli: 04.01.2017 r. – 17.01.2017 r.


Kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim
Zakres kontroli: warunki zdrowotne środowiska pracy
Okres objęty kontrolą: –
Termin kontroli: 11.07.2017 r.


Kontrola z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Zakres kontroli: prawidłowość realizacji zadania “Modernizacja budowli wodnej przelewowo-dennej na zbiorniku Piaski-Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim”
Okres objęty kontrolą: –
Termin kontroli: 20.08.2018 r.

 

Kontrola z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Kaliszu

Zakres Kontroli: Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie przestrzegania ochrony środowiska (dot. basenu „Olimpijska”)

Okres objęty kontrolą: –

Termin kontroli: 12.08.2020 r. – 28.08.2020 r.