Struktura spółki

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu: Wojciech Białas
tel/fax. 62 735 43 34
e-mail: sekretariat@crkzir.com.pl


Dział Księgowy

Główny Księgowy: Magdalena Studniewska
tel./fax 62 735 43 34
e-mail: sekretariat@crkzir.com.pl


Dział utrzymania zieleni
Kierownik ds. zieleni: Krzysztof Marczak
tel./fax 62 737 19 91
e-mail: baza@crkzir.com.pl


Dział utrzymania i nadzoru obiektów
Kierownik ds. utrzymania obiektów: Karol Nawrot
tel./fax 62 735 43 34
e-mail: sekretariat@crkzir.com.pl


Dział rozwoju i marketingu
Kierownik ds. rozwoju i marketingu: Adam Baranowski
tel./fax 62 735 43 34
e-mail: marketing@crkzir.com.pl