Struktura kapitałowa

Udziałowiec Liczba udziałów [szt.] Wartość nominalna udziału [zł]  Kapitał [zł]  
CRK S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim  145311  50,00  7265550,00
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 85471  50,00  4273550,00
 RAZEM  230782    11539100,00