Informacje o spółce

Spółka: CRK Zieleń i Rekreacja
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby: Polska
REGON: 250451424
NIP: 6221001610
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Poznaniu IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000047779