Załatwianie spraw

Korespondencję należy kierować pod adres:

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.
Paderewskiego 2-6
63-400 Ostrów Wielkopolski

 

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
email: sekretariat@crkzir.com.pl

 

W sprawach:

 • Konserwacji terenów zielonych lub zlecenia usługi Baza Techniczna Piaski-Szczygliczka ul. Plażowa 10, w godzinach 900 – 1400
  tel. 62 797 19 91, e-mail: baza@crkzir.com.pl
 • Obiektów (place zabaw, boiska sportowe, “Orliki”, basen, lodowisko) Siedziba spółki ul. Paderewskiego 2-6, w godzinach 900 – 1400
  tel. 62 735 43 34, e-mail: sekretariat@crkzir.com.pl
 • Cmentarza Zabytkowego ul. Wrocławska w Ostrowie Wielkopolskim Siedziba spółki ul. Paderewskiego 2-6, w godzinach 900 – 1400
  tel. 62 735 43 34 wew. 26, e-mail: cmentarz@crkzir.com.pl
 • Gastronomii i wynajęcia terenu na obiekcie Piaski-Szczygliczka Siedziba spółki ul. Paderewskiego 2-6, w godzinach 900 – 1400
  tel. 62 735 43 34 wew. 29, 691 172 226, e-mail: marketing@crkzir.com.pl