Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – 145311 udziałów

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – 85471 udziałów

 


RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Nr 8/ZZW/20 z dnia 27.08.2020 r.
Artur Dembny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Ignaczak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sławomir Piskorski – Sekretarz Rady Nadzorczej
Zdzisław Mielczarek – Członek Rady Nadzorczej

 


ZARZĄD

Wojciech Białas – Prezes Zarządu

Powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4 z dnia 27.08.2020 r.