Przetarg nieograniczony – Wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych w przebudowywanym budynku gastronomicznym w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Plażowa – I etap

 

Ogłoszenie o przetargu
SIWZ + załączniki nr 1 – nr 7
Szczegółowy opis – załącznik nr 8
Przedmiar robót – załącznik nr 9
Projekt budowlany – część opisowa – załącznik nr 10
Projekt wentylacji – załącznik nr 11
Projekt Wod-kan – załącznik nr 12
Projekt CO – załącznik nr 13
Elewacja budynku, wizualizacja – załącznik nr 14
Wzór umowy – załącznik nr 15
Zbiorcze zestawienie złożonych ofert
Informacja o wybraniu najkorzystniejszej oferty

<< powrót