Zamówienia publiczne archiwalne 2020r.

Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych w przebudowywanym budynku gastronomicznym w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Plażowa – I etap » szczegóły

 

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego wg normy
PN-EN 590:2013 do CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim » szczegóły

 

Przetarg nieograniczony – Wykonanie robót budowlanych – wykończeniowych w przebudowywanym budynku gastronomicznym w Ostrowie Wielkopolskim, ulica Plażowa – I etap » szczegóły